Posham Pa Bhai Posham Pa Lyrics

Hindi Nursery Rhymes Lyrics and video songs for kids
Post Reply
beril
Posts: 519
Joined: Sun May 20, 2012 9:22 am

Posham Pa Bhai Posham Pa Lyrics

Post by beril » Sat Nov 11, 2017 12:10 pm

Hindi Lyrics

पोशम पा भाई पोशम पा
डाकूओं ने क्या किया ?
सौ रुपये की घड़ी चुराई
अब तो जेल में जाना पड़ेगा
जेल का खाना खाना पड़ेगा
जेल का पानी पीना पड़ेगा
अब तो जेल में जाना पड़ेगा

English Lyrics

Posham Pa Bhai Posham Pa
Dakuo ne kya kiya?
100 rupay ki ghadi churayi
Ab to jail mai jana padega
Jail ka khana khana padega
Jail ka paani peena padega
Ab to Jail mai jana padega

Post Reply

Return to “Hindi Nursery Rhymes Lyrics”