ACN GPRS MMS inställningar Sweden

ACN Europe BV
GSM, UMTS
Post Reply
beril
Posts: 519
Joined: Sun May 20, 2012 9:22 am

ACN GPRS MMS inställningar Sweden

Post by beril » Tue Apr 23, 2013 5:26 pm

ACN MMS GPRS inställningar Sweden

Automatisk konfiguration
Automatisk konfiguration kan användas för att få alla inställningar skickade direkt till din mobiltelefon.

GPRS/WAP/MMS
Skicka ett SMS med ordet ”xxxx” (GPRS, WAP eller MMS) till kortnummer 6565
Ni får tillbaka en bekräftelse som talar om att inställningar är på väg
Ett SMS med inställningar kommer – acceptera och spara inställningarna
Starta om mobiltelefonen

Vänligen observera att för att kunna skicka MMS så måste även GPRS inställningar skickas efter

Denna procedur måste genomföras en gång per tjänst (GPRS/WAP/MMS).

Om detta inte fungerar får kunden använda sig av manuella inställningar.

Manuella inställningarna för MMS:
Adress: http://mmss/" onclick="window.open(this.href);return false;
IP-adress: 193.209.134.132
Port: 8080
APN: telogicmms.telia.se
anv namn: mms
lösenord: telia
Automatic configuration
Automatic configuration can be used to get all types of settings sent straight to your mobile phone.

GPRS/WAP/MMS

Send an SMS with the text “xxxx” (GPRS, WAP or MMS) to number 6565
You will get a confirmation telling you that the setting instructions have been sent to you
An SMS with the setting insutrctions will arrive – accept and save the settings
Restart your mobile phone.

If this does not work the customer will have to use manual settings.

Information for connection with GPRS
IP-adress: 010.254.254.254
Bärare: GPRS
APN: telogic.telia.se
Start page e.g.: http://wap.aftonbladet.se" onclick="window.open(this.href);return false;

Post Reply

Return to “ACN Mobile”