கசடதபற - Kasada thapara song lyrics

Tamil Nursery Rhyme Lyrics and Videosகசடதபற - Kasada thapara song lyrics

Postby beril » Wed Jun 22, 2016 5:38 amTamil Lyrics

க, ச, ட, த, ப, ற (வல்லினம்)
ய ர ல வ ழ ள (இடையினம்)
ங ஞ ண ந ம ன (மெல்லினம்)


Lyrics in English

ka, sa, da, tha, pa, Ra - Vallinam
ya, ra, la, va, zha, La - Edainam
nga, nja, Na, -na, ma, na - Melinam
beril
 
Posts: 519
Joined: Sun May 20, 2012 9:22 am

Return to Tamil Nursery Rhymes

 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post
cron